EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF VOOR HET WELZIJN VAN DE PATIENTEN

De beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen: een plicht

Stopzetting van de commercialisatie, voorraadtekorten … bepaalde essentiële geneesmiddelen die nochtans veel gebruikt worden, zijn steeds moeilijker te vinden. Het arsenaal aan therapeutische middelen ter beschikking van de zorgverleners wordt steeds armer, ten nadele van de patiënten.

De gezondheidsautoriteiten hechten vandaag veel aandacht aan het vermijden van voorraadtekorten van geneesmiddelen met een hoge therapeutische waarde. Ons doel is om deze geneesmiddelen op de markt houden.

Veel laboratoria kampen met industriële moeilijkheden en kunnen het voortbestaan van bepaalde geneesmiddelen niet langer garanderen.

Delbert Pharma concentreert zich op enkele farmaceutische specialiteiten die weer tot leven geroepen moeten worden, en zodoende te vermijden dat deze geneesmiddelen van het arsenaal verdwijnen.

Bewust dat deze behandelingen van essentieel belang zijn voor de patiënten, streeft Delbert Pharma ernaar om ze op de markt te houden. Elk jaar verwerft Delbert Pharma specialiteiten waarvan de toekomst in gevaar is. Samen met onze medewerkers en met de steun van klinische, preklinische, galenische, kwaliteits- en scheikundige experts, geeft Delbert Pharma een nieuw leven aan de medicijnen en stellen ze deze weer ter beschikking van de patiënten.

Zodoende concentreert Delbert Pharma haar inspanningen in het vinden van leveranciers van werkzame stoffen en de overdracht van hun kennis naar productie-sites die voornamelijk in Europe zijn gevestigd.
Delbert Pharma beschikt vandaag over een onmisbaar producten-gamma in welomschreven therapeutische gebieden

Om deze geneesmiddelen beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, heeft Delbert Pharma partnerships met Europese en internationale bedrijven voor de registratie et reactivering van deze geneesmiddelen van groot therapeutisch belang in gebieden waar ze zijn verdwenen