EEN FARMACEUTISCH LABORATORIUM MET STERKE MORELE WAARDEN

Onze expertise ten gunste van de patiënten

Delbert Pharma is een farmaceutisch bedrijf dat in 2002 is opgericht. Onze firma is geheel is privé en onafhankelijk, en de hoofdzetel is gevestigd in Parijs.

Oorspronkelijk werd het laboratorium opgericht om hun kennis over reglementaire zaken te delen. De huidige bedrijfsleiders van Delbert Pharma hebben met de tijd hun teams uitgebreid om hun eigen geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De diversiteit van hun kennis en de flexibiliteit die ze bieden vormen belangrijke troeven. Zodoende heeft Delbert Pharma besloten om hun krachten te verenigen in een multidisciplinair team dat expert is op het gebied van gezondheid (bestuursrechtelijk bepalingen, kwaliteit-, medische en juridische garantie) met het doel om geneesmiddelen van hoog therapeutisch belang op de markt te houden.

In dit bedrijf op menselijke schaal, hechten de bestuurders veel belang aan hun onafhankelijkheid om zodanig snelle beslissingen te kunnen nemen voor elk project.

Afgezien van de commercialisatie van hun producten, deelt Delbert Pharma haar ervaring als vergunningshouder met andere Europese farmaceutische laboratoria.

Het succes van ons laboratorium hangt voor een groot deel af van het belang dat wij hechten aan menselijke en ethische waarden en aan kwaliteitswaarborg.

Laboratoires Delbert Seringues

Delbert Pharma in enkele cijfers

Meer dan 0
specialiteiten weer op de markt gebracht
Meer dan 0
specialiteiten uitgebaat voor derden
0
landen profiteren van onze producten
0%
van de omzet geïnvesteerd in de herontwikkeling van medicijnen
0M€
omzet 2022

Een exponentiële groei

Productie-sites hoofdzakelijk in Europa gevestigd
Aankoop van medicijnen van hoog therapeutisch belang
Afwezigheid van promotionele informatie

Evolutie van de omzet in €

EEN GROEI DANKZIJ DE OVERNAME VAN PRODUCTEN EN INTERNE ONTWIKKELINGEN

Een productlijn die beantwoord aan specifieke behoeften