ONZE EXPERTISE

Know-how en vakkennis

Delbert Pharma is een onafhankelijk farmaceutisch laboratorium waarvan de strategie gebaseerd is op producten die een sterk therapeutisch belang hebben. Wij gebruiken onze kennis en ervaring door het verwerven en het op de markt houden van producten die met succes de tijd hebben doorstaan en nog steeds beantwoorden aan een belangrijke medische nood.

Dankzij hun kennis van de farmaceutische sector hebben de bedrijfsleiders van Delbert Pharma zich omringd met een multidisciplinair team dat hun vaardigheden ten dienste van de patiënt stelt. Als experts op het gebied van gezondheid hebben de medewerkers van Delbert Pharma een diepe know-how van reglementaire zaken, kwaliteitscontrole, en op wetenschappelijk, medisch en juridisch vlak.

De geschiedenis van een onafhankelijk farmaceutisch laboratorium

Delbert Pharma is bijzonder gehecht aan de keuze van de partners om zodoende een stevig netwerk op te bouwen met een flexibele en evolutieve structuur.

Zodoende heeft het bedrijf verschillende activiteiten:

  • Het bezit en de vergunningen voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen
  • Het verstrekken van farmaceutische et reglementaire diensten voor laboratoria die zich in Frankrijk willen ontwikkelen,
  • Exploitant van de vergunning voor het in de handel brengen voor derden
  • Het verstrekken van vergunningen op internationaal niveau

Onze medicijnen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogst geldende normen.

Het op de markt brengen van producten van optimale kwaliteit staat bij ons centraal

Dit is de reden waarom de keuze van onze partners voornamelijk Europese productiesites zijn waarvan de kwaliteit van het werk is gebaseerd op GMP (Good Manufacturing Practices), de Europese Farmacopee en op milieuvereisten.

Delbert Pharma biedt geneesmiddelen aan in verschillende domeinen zoals oncologie, infectiologie, psychiatrie en neurologie.