De website Delbert Pharma (www.delbertpharma.com) wordt uitgegeven door het bedrijf Laboratoires Delbert, SAS met een kapitaal van € 217.928, geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer 443 960 570, SIRET nr. 44396057000028, en onder het intracommunautaire BTW-nummer FR39 443 960 570, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 49, rue Rouelle, 75015 PARIJS, Frankrijk.
Eigenaar, maker en publicatiemanager: Thierry Hoffmann
Telefoon: Email :

Directe en permanente opslag voor het beschikbaar stellen van de site aan het publiek wordt verzorgd door het bedrijf OVH

De site wordt gehost door het bedrijf: OVH

Adres: 2, rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefoon +33 (0)8 203 203 63
Registratienummer in het Handels- en Vennootschapsregister van Lille: B 424 761 419

Deze website heeft als doel om informatie te verstrekken over de activiteiten van de Laboratoires Delbert in de farmaceutische sector, evenals de diensten die zij aanbieden en de producten die zij op de markt brengen. De activiteiten van de Laboratoires Delbert zijn onderhevig zijn aan de regelgeving en de controle door het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Deze website bevat geen advertenties. Alle vermelde geneesmiddelen en merken zijn eigendom van de Laboratoires Delbert of derden waarvoor zij uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Daarnaast bevat de website medische informatie die uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en nooit ter vervanging mag dienen van het advies van een professionele zorgverlener. Deze informatie mag op geen enkele wijze worden gebruikt voor het stellen van medische diagnoses, behandelingen of het voorschrijven of gebruiken van de geneesmiddelen die op de website worden gepresenteerd.

De informatie op de website van de Laboratoires Delbert is in geen geval een bindend aanbod tot overeenkomst, noch een aanbod tot koop of verkoop, tenzij anders vermeld. De informatie is louter indicatief en de Laboratoires Delbert geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid ervan. De Laboratoires Delbert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of gebruik van deze informatie.

De Laboratoires Delbert spant zich in om actuele informatie te verstrekken. De informatie die aan de gebruikers van de website wordt verstrekt, is op een specifieke datum vastgelegd en niet op het moment van raadpleging van de website.

Daarom kan de Laboratoires Delbert niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies of fouten als gevolg van het niet bijwerken van de informatie.

De website van de Laboratoires Delbert, inclusief alle inhoud, ontwerpen en visuele elementen, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle merken, logo’s en andere identificatiemiddelen op de website zijn eigendom van de Laboratoires Delbert of van derden waarmee Laboratoires Delbert overeenkomsten heeft gesloten. Het is strikt verboden om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren of enig ander gebruik te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laboratoires Delbert. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het gebruik van deze merken en identificatiemiddelen zonder voorafgaande toestemming is verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de website uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te gebruiken. Elk commercieel en reclamegebruik is strikt verboden.

De Laboratoires Delbert behoudt zich het recht voor om inhoud, inclusief gebruikersbijdragen, te verwijderen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot intellectuele eigendom kunt u contact opnemen met Laboratoires Delbert via de verstrekte contactgegevens.

De informatie op de website www.laboratoires-delbert.fr, wordt als betrouwbaar beschouwd, maar de website garandeert niet dat deze vrij is van gebreken, fouten of weglatingen.

De verstrekte informatie is indicatief en algemeen van aard en heeft geen contractuele waarde Ondanks regelmatige updates kan de website www.laboratoires-delbert.fr niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in administratieve en juridische bepalingen die plaatsvinden na publicatie. Evenzo kan de website niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze website.

De website www.laboratoires-delbert.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of andere apparatuur van de gebruiker kunnen infecteren als gevolg van het gebruik, de toegang of het downloaden vanaf deze website.

De verantwoordelijkheid van de website kan niet worden aanvaard in geval van overmacht of onvoorspelbare en onoverkomelijke gebeurtenissen veroorzaakt door een derde partij.

Op de website kunnen hyperlinks aanwezig zijn. Bij het klikken op deze links, verlaat de gebruiker de website www.laboratoires-delbert.fr. De Laboratoires Delbert heeft geen controle over de webpagina’s waarnaar deze links leiden en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, het verkeer op de site te analyseren en gepersonaliseerde inhoud te bieden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze worden gebruikt om de functionaliteit van de website www.laboratoires-delbert.fr te verbeteren en het het gebruik te analyseren. We maken gebruik van verschillende soorten cookies, waaronder essentiële cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de website, analytische cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identificatie. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de gebruiker, terwijl andere blijven bestaan.

De informatie die in de cookies wordt opgeslagen, wordt gebruikt om de website www.laboratoires-delbert.fr te verbeteren

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met ons gebruik

van cookies.

Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van bepaalde cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

U kunt uw cookie-voorkeuren beheren door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke, duidelijke en rechtmatige doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van wettelijke grondslagen, zoals uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking..

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in onze privacyverklaring. Of uw brief richten aan Laboratoires Delbert, 49 rue Rouelle, 75015 PARIJS, Franrijk.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming CNIL (Franse gegevensbeschermingsautoriteit).

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetgeving van Frankrijk. In geval van een geschil voortvloeiend uit dit contract, zullen de bevoegde rechtbanken de rechtbanken zijn van Parijs, Frankrijk.

Voor vragen met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op deze website.